Centralny Zarząd Przemysłu Okrętowego

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centralny Zarząd Przemysłu Okrętowego z siedzibą w Gdańsku jako przedsiębiorstwo państwowe zostało utworzone, w ramach „narodowych planów gospodarczych”, na podstawie zarządzenia Ministra Żeglugi – Andrzeja Rapackiego, z dnia 20 lutego 1950 roku.

Powołany Centralny Zarząd Przemysłu Okrętowego miał za zadanie koordynowanie, nadzór, kontrolę oraz w ogólne kierowanie działalnością gospodarczą Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej (Gdańsk), Stoczni Gdyńskiej, Stoczni Szczecińskiej oraz Stoczni Rybackich (Gdynia). Nadzór nad nim sprawował bezpośrednio Minister Żeglugi.

Rada Ministrów miała wydać rozporządzenie (na podstawie art. 10 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 roku), na mocy którego funkcjonować miała, powołana w CZPO, Rada Nadzoru Społecznego. Dyrekcja - Dyrektor Naczelny CZPO, powoływany był bezpośrednio oraz zwalniany przez uprawnionego Ministra. Dyrektorowi Naczelnemu natomiast podlegało czterech dyrektorów. Do sprawnego funkcjonowania CZPO, powołano dodatkowo, pełnomocników handlowych.

Z dniem uprawomocnienia się zarządzenia, moc prawną straciło, zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 czerwca 1948 roku, o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zjednoczone Stocznie Polskie. Majątek wspomnianego przedsiębiorstwa, został przekazany, wyżej wymienionym stoczniom.

Jednocześnie w tym samym dniu, ukazało się w Monitorze Polskim, zarządzenie Ministra Żeglugi – Adama Rapackiego, powołujące przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Stocznia Szczecińska.[1] Utworzono je na podstawie dekretu z dnia 3 stycznia 1947 roku o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych. Powstało w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu.

Przypisy

  1. Patrz więcej: Monitor Polski, Nr A-24/poz.255 i 259, 1950 r.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: dr Agnieszka Zaremba