Jerzy Piosicki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Jerzy Piosicki
adwokat, artysta plastyk
brak zdjecia
Fot. J. Surudo, Książnica Pomorska, 2017.
Data urodzenia 13 maja 1943
Miejsce urodzenia Tarnów
Data śmierci 7 listopada 2018
Narodowość polska


Jerzy Zbigniew Piosicki (1943-2018), adwokat, artysta plastyk, medalier


Życiorys

Przyszedł na świat 13 maja 1943 roku w Tarnowie, jako pierwszy syn Ludwika i Teodozji (de domo Kawa) Piosickich. W latach 1945-1950 rodzina Piosickich mieszkała w Lesznie, skąd przeprowadzili się do Poznania, gdzie w roku 1957 Jerzy Piosicki ukończył szkołę podstawową. Edukację kontynuował w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, a od roku 1959 w szczecińskim "Pobożniaku" (II Liceum Ogólnokształcące).

Po maturze w roku 1961 podjął studia na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu. W trakcie studiów aktywnie działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich i Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich. Był pierwszym przewodniczącym Koła Szczecinian przy TRZZ i współorganizatorem Klubu Studentów Ziem Zachodnich. Wraz z M. Domagałą prowadził studencką agencję porad prawnych przy radzie Okręgowej SSP na Starym Mieście w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów w roku 1966 rozpoczął pracę zawodową w Zarządzie Gospodarki terenami przy Urzędzie Miasta Szczecin. W roku 1968 przeniesiony do Sądu Okręgowego w Szczecinie, gdzie objął stanowisk kierownika Biura Okręgowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. W tym samym roku rozpoczął aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Okręgowym w Koszalinie (1971).

Wcześniej, w roku 1970 obronił pracę magisterską na Wydziale Ekonomii i Organizacji Transportu Politechniki Szczecińskiej. W lipcu tego roku objął stanowisko kierownika Pracowni Inżynierii Ruchu Drogowego Instytutu Transportu w Warszawie Oddział Szczecin.

Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego zajął się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. W styczniu 1973 roku został dyrektorem Rzemieślniczego Domu Towarowego jako spółki prawa handlowego Cechów Rzemiosł. Był też odpowiedzialny za organizację pierwsze Giełdy Rzemiosła w Szczecinie.

W 1974 roku rozpoczął aplikację adwokacką w Zespole Adwokackim nr 2 w Szczecinie pod kierownictwem adwokatów Lecha Koszewskiego i Edwarda Krzywonosa, a po dwóch latach kontynuował aplikację w Zespole Adwokackim nr 1 pod kierunkiem Mariana Kurzyka. W roku 1977 rozpoczął pracę zawodową jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 2 w Świnoujściu.

W 1980 roku powrócił do Szczecina i podjął pracę w Zespole Adwokackim nr 2, którego członkiem był do grudnia 1989 roku. Od roku 1990 prowadził pierwszą indywidualną praktykę adwokacką w Szczecinie. W latach 1989-1992 był członkiem Okręgowej rady Adwokackiej. Pracę zawodową jako adwokat z uwagi na stan zdrowia zakończył 31 lipca 2016 roku.

W latach 70. inwigilowany przez służby bezpieczeństwa (akta IPN w Szczecinie). W okresie stanu wojennego obrońca działaczy "Solidarności", pełnomocnik pokrzywdzonych w ośrodku internowania w Wierzchowie, jak i pokrzywdzonych i oskarżonych w procesach karnych związanych z nielegalnymi wydawnictwami a także działaczy i robotników zwalnianych z pracy za udział w strajkach i pochodach.

Jako wieloletni radca prawny "Kuriera Szczecińskiego" specjalizował się w procesach o naruszenie dóbr osobistych w związku z publikacjami na łamach gazety.[1]

Jeszcze w szkole podstawowej (1955) zapisał się do sekcji zapaśniczej Klubu Sportowego Warta w Poznaniu. W tym samy roku zdobył mistrzostwo Wielkopolski w wadze muszej. Sukces ten powtórzył w następnym roku, a w 1957 zdobył tytuł wicemistrza Wielkopolski w wadze lekkiej. W tzw. Lidze Młodzieżowej stoczył 16 walk oficjalnych, przegrywając jedną o mistrzostwo w wadze lekkiej. Z czynnego uprawiania sportu zrezygnował wraz z rozpoczęciem nauki w szkole średniej.

Jest żeglarzem z uprawnieniami jachtowego sternika morskiego. Na swoim jachcie "Fifty" opłynął Bałtyk zachodni i Cieśniny Duńskie. Dwukrotnie brał udział w regatach Świnoujście - Rønne. Na rozprawy wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim niekiedy płynął jachtem. Wieloletni prezes Jeździeckiego Klubu Sportowego Brzózki (później Wan-Ros), którego zawodniczki zdobywały trofea w sporcie młodzieżowym.

Rysunek J. Piosickiego w publikacji: Społeczność zawodowa chemików Szczecina : praca zbiorowa / pod red. Roberta Woźniaka ; Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie. Projekt okładki, obwoluty, inicjały i przerywniki Jerzy Piosicki. Szczecin 1973.

Uprawia malarstwo, grafikę, medalierstwo. Brał udział w plenerach malarskich i wystawach poplenerowych w Warszawie, Szczecinie, Lesznie, Kamieniu Pomorskim, Świnoujściu i Rostocku. Był organizatorem plenerów malarskich adwokatów plastyków w Kazimierzu nad Wisłą, Kamieniu Pomorskim, Niechorzu.

Wieloletni prezes Ogólnopolskiego Klubu Adwokatów Plastyków przy Ośrodku Badawczym Adwokatury w Warszawie z siedzibą w Szczecinie.[2] Założyciel Bibliofilskiej Oficyny Adwokatów przy Ośrodku Badawczym Adwokatury (wspólnie z dr. Romanem Łyczywkiem). Współautor wraz z Romanem Łyczywkiem "Ekslibrisów adwokackich",Szczecin 1982. Nakład 3000 egzemplarzy (2800 sztuk + 200 numerowanych egzemplarzy bibliofilskich). Publikacja, oprócz krótkiego wprowadzenia, zawiera ponad pięćdziesiąt luźnych kart, przedstawiających adwokackie ekslibrisy: Oficyny Bibliofilskiej Adwokatów, Ośrodka Badawczego Adwokatury, Izby Adwokackiej w Szczecinie, Izby Adwokackiej w Lublinie oraz grona, głównie szczecińskich, ale nie tylko, adwokatów. To zbiór prezentujący twórczość różnych autorów. Prym wiodą oczywiście prace Jerzego Piosickiego, ale są tam także dzieła Ludwika Piosickiego (ojca autora), Quido Recka, Wojciecha Brylskiego, Adama Półtawskiego, Stefana Mrożewskiego, Kazimierza Nekandy-Trepki i Zbigniewa Jóźwika.[3]

Rysunek J. Piosickiego w publikacji: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szczecinie-Mścięcinie / Ryszard Rogosz ; [opracowanie graficzne całości Jerzy Piosicki]; Instytut Zachodniopomorski. Szczecin 1974. (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie, T. 67).

Wraz z Romanem Łyczywkiem współautor książki: "Przy ołtarzu Temidy. Myśli, aforyzmy". Wydanej nakładem Oficyny Bibliofilskiej Adwokatów w roku 1992 (500 egzemplarzy, w tym 200 numerowanych). W roku 2010 wraz z ojcem Ludwikiem Piosickim wydał album "Ex libris szczeciński" (nakład 1000 egzemplarzy, w tym 100 numerowanych) zawierający około 700 ekslibrisów wykonanych przez wielu twórców dla szczecińskich miłośników książek. W wydawnictwie znajduje się 70 ekslibrisów wykonanych osobiście przez Jerzego Piosickiego.

Twórca dziesięciu medali dla instytucji szczecińskich (edycje od 15 do 600 szt.) Ilustrator wydawnictw książkowych i autor druków okazjonalnych oraz znaków firmowych. Członek redakcji "Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiej Rady Adwokackiej" i "Kupca Zachodniopomorskiego" (wspólnie z dr. Stanisławem Augustynem).

Autor wystaw: "Adwokatura - piśmiennictwo, przyczynki historyczne, grafika" (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, 1971); "XXX-lecie adwokatury w Szczecinie" (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 1976)oraz "50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie" (Książnica Pomorska, 2001). Organizator i kustosz galerii "Pod Żabotem" prezentującej prace malarskie, graficzne i rzeźbiarskie środowiska prawniczego, zlokalizowanej w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

Członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego, wieloletni członek rady nadzorczej szczecińskiej Fundacji Balet[4], członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Nest-Art im. Ewy Dąbrowskiej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów w Legnicy[5]

Zmarł 7 listopada 2018 r.


Publikacje, projekty (wybór)

 • Aforyzmy z własnej pasieki / Roman Łyczywek ; [oprac. graf. Jerzy Piosicki]. Szczecin 1997.
 • Andrzej Nikitin. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 207, s. 19.
 • Andrzej Zieliński. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 182, s. 13.
 • Archeologia prawna – prawo, sprawiedliwość i zemsta w czasach antycznych. "in Gremio", styczeń 2018 [online].
 • Bibliofilstwo. W: 50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie 1951-2001. Szczecin [2001], s. 41-54.
 • "Chłopak od desek" czyli rzecz o Klubie Adwokatów Plastyków. W: 50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie 1951-2001. Szczecin [2001], s. 57-59.
 • IV Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków "NIECHORZE 83". "Palestra" 1985, T. 29, nr 12, s. 75.
 • Czy luka w prawie? "Palestra" 1975, nr 4, s. 59.
 • Dr Bolesław Fengler. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 230, s. 23.
 • Dzieci Słońca. "in Gremio" , listopad 2017, s. 20-21.
 • Edwin Mikołaj Scheller-Czarny. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 220, s. 13.
 • Ekslibrisy zodiakalne Ludwika Piosickiego. "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2018, R. 59, nr 1, s. 33-37.
 • Ex Libris Andrzeja Mareckiego. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Andrzeja Stroynowskiego. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Antoni Weigt. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Dr. Andrzeja Zielińskiego. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Dr. Zdzisława Czeszejki-Sochackiego. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Edwarda Krzywonosa. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Grażyny Łucewicz. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Henryka Falkiewicza. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Izby Adwokackiej w Lublinie. Szczecin 1982.
 • Ex Libris J. Czyżewskiego. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Janusza Flaszy. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Jerzego Chmury. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Jerzego Zaniemojskiego. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Lecha Koszewskiego. Szczecin 1982.
 • Ex libris szczeciński / Jerzy Piosicki, Ludwik Piosicki. Szczecin 2010.
 • Ex libris szczeciński. "Kurier Szczeciński" 2000, nr 35, s. 16.
 • Ex libris szczeciński. "Kurier Szczeciński" 2000, nr 25, s. 15.
 • Ex libris szczeciński. "Kurier Szczeciński" 2000, nr 20, s. 15.
 • Ex libris szczeciński. "Kurier Szczeciński" 2000, nr 5, s. 11.
 • Ex libris szczeciński : Wacław Taczek. "Kurier Szczeciński" 2000, nr 10, s. 14.
 • Ex Libris Witolda Bayera. Szczecin 1982.
 • Ex Libris Z. Weinert. Szczecin 1982.
 • Ekslibrisy adwokackie / [tekst] Roman Łyczywek ; [projekt obwoluty i układ graf.] Jerzy Piosicki. Warszawa 1982.
 • Ekslibrisy adwokackie : [ekslibrisy ze zbiorów prywatnych / tekst przedm. Roman Łyczywek ; projekt obwol. i układ graf. Jerzy Piosicki]. Szczecin [1982].
 • Ekslibrisy dla Jana Pawła II ze zbiorów Z. Ogielskiego : Galeria na Mariackiej, listopad 1984 [katalog wystawy]. Szczecin 1984.
 • Eksport węgla przez port szczeciński w latach 1946-1970. W: 25 lat polskiej gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim. Studia i materiały. Praca zbiorowa pod red. Klemensa Piotrowskiego. Szczecin 1971. (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie, T. 33).
 • Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1970 / Wiktor Fenrych, Tadeusz Kowalski; [opracowanie graficzne inicjałów i przerywników Jerzy Piosicki]; Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie. Szczecin 1973. (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie, T. 66).
 • Grodzisko wczesnośredniowieczne w Szczecinie-Mścięcinie / Ryszard Rogosz ; [opracowanie graficzne całości Jerzy Piosicki]; Instytut Zachodniopomorski. Szczecin 1974. (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie, T. 67).
 • Janina i Edward Rozwałkowie. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 202, s. 13.
 • Kazimierz Kozłowski. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 192, s. 24.
 • Księga wróżb i horoskopów / [oprac. tekstu P. W. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Promus" pod kier. Ewy Prange ; opracowanie graficzne okładki Jerzy Piosicki]. Szczecin 1990.
 • Małgorzata Misiowiec. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 225, s. 19.
 • Narciarstwo. W: 50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie 1951-2001. Szczecin [2001], s. 72.
 • O winie i zasadach karania w historycznym rozwoju prawa : materiały ze Szczecińskiego Sympozjum Prawników odbytego pod patronatem: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego prof. Zygmunta Meyera, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Zd[!]isława Chmielewskiego, Prezydenta Miasta Szczecina Mariana Jurczyka, Szczecin, 7 maja 2003 r. / [całość oprac. Ryszard Różycki]; [projekt okładki Jerzy Piosicki]. Szczecin [2004].
 • Od redakcji / Jerzy Piosicki, Jerzy Zaniemojski. W: 50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie 1951-2001. Szczecin [2001], s. 3.
 • Organizacja hitlerowskiego aparatu wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim w latach 1933-1945. "Przegląd Zachodniopomorski" 1972, R. 16, z. 3, s. 103-121.
 • "Owoce zatrutego drzewa". "in Gremio" 2010, nr 3, s. 20-22.
 • Paweł Rodakowski. W: Słownik biograficzny adwokatów polskich, T. 1, M-R, s. 352. Warszawa 1982.
 • 50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie 1951-2001 / [oprac. graf. Jerzy Piosicki]. Szczecin [2001].
 • I Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków w Kamieniu Pomorskim. "Palestra" 1978, T. 22, nr 2, s. 90.
 • Piękno ziemi chojeńskiej / Tadeusz Białecki, Andrzej Kryda ; [oprac. graf. Jerzy Piosicki] ; Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chojeńskiej w Dębnie. Szczecin 1974.
 • Polska żegluga morska : studium historyczno-gospodarcze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze światowej / Edmund Dobrzycki ; [projekt okładki i obwoluty Jerzy Piosicki]. Szczecin 1974. (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, T. 68).
 • Prawo elementem represji w okresie stalinowskim : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 6 listopada 1998 roku / pod red. Zdzisława Chmielewskiego ; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie, Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Wojewódzki w Szczecinie; [projekt okładki i grafika (monotypie: "Sąd idzie", "Podsądni", "Więzienie", "W drodze na zesłanie", "Strażnica obozowa", "Po latach", "Lot ku śmierci") Jerzy Piosicki]. Szczecin 2006.
 • Prawo i prawnicy okręgu szczecińskiego w drugiej połowie wieku XX : materiały z sesji popularno-naukowej prawników w Szczecinie, Szczecin 27 X 2000 r. / pod red. Mariana Szabo, Ryszarda Różyckiego; [projekt okładki Jerzy Piosicki]. Szczecin 2001.
 • Przy ołtarzu Temidy: myśli i aforyzmy / Roman Łyczywek, Jerzy Piosicki. Szczecin 2016.
 • Przyroda wokół Zalewu Szczecińskiego / Małgorzata Olszewska-Torbé; [grafika Jerzy Piosicki]. Szczecin [2005].
 • Sceny sądowe / Roman Łyczywek ; [il. Honoré Daumier ; wstęp i opracowanie graficzne Jerzy Piosicki]. Szczecin 1995.
 • Słowo wstępne do drugiego wydania. W: Przy ołtarzu Temidy: myśli i aforyzmy / Roman Łyczywek, Jerzy Piosicki. Szczecin 2016, s. 3-5.
 • Społeczność zawodowa chemików Szczecina : praca zbiorowa / pod red. Roberta Woźniaka ; Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie. [Projekt okładki, obwoluty, inicjały i przerywniki Jerzy Piosicki]. Szczecin 1973.
 • 60 lat Szczecińskiej Izby Adwokackiej 1951-2011 / [red.: Marek Mikołajczyk, Jerzy Piosicki] ; Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie. Szczecin 2011.
 • Tragedia Szatana : w V aktach / Kazimierz Krystian Kołodziej ; il. Ludwik Piosicki ; [projekt okładki Jerzy i Ludwik Piosiccy]. Szczecin 1988.
 • Twarze Szczecińskiej Melpomeny Ludwika Piosickiego / Ludwik Piosicki; [opracowanie graficzne Jerzy Piosicki, Jolanta Doroszkiewicz]. Szczecin 2017.
 • Tylko lustra nie te same / Wiesława Oramus ; [collage Jerzy Piosicki]. Szczecin 1999.
 • 1000 lat dziejów oręża polskiego / praca zbiorowa pod red. T. Białeckiego, [projekt okładki, inicjały Ludwik i Jerzy Piosiccy]. Szczecin 1973.
 • Włodzimierz Łyczywek. "Kurier Szczeciński" 2010, nr 177, s. 15.
 • Wystawa o adwokaturze. [Projekt strony tytułowej Jerzy Piosicki]. "Palestra" 1971, T. 15, nr 9, s. 3-4.
 • Wystawa prac plastycznych rodziny Piosickich w 100-lecie urodzin Władysława Piosickiego [katalog wystawy] / wstęp Jerzy Piosicki, Joanna Piosicka-Kamińska. Leszno 2011.
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie / Henryk Mąka, [projekt okładki Jerzy Piosicki]. Szczecin 1972.
 • Z życia artysty Ludwika Piosickiego : twarze szczecińskiej melpomeny. Szczecin 2017.
 • Żeglarstwo. W: 50 lat Izby Adwokackiej w Szczecinie 1951-2001. Szczecin [2001], s. 75-76.
 • Rubryka stała w czasopiśmie "Morze i Ziemia" pod tytułem : Ekslibris Szczeciński. Począwszy od 17.03.1983 r. pod redakcją Jerzego Piosickiego. Cykl prowadzony był przez ponad 140 tygodni i zakończony w sierpniu 1987 r. Zawierał prezentację ekslibrisów i informację o twórcy oraz bibliofilu i technice wykonania.
 • Od października 1988 r. Kurier Szczeciński zainaugurował rubrykę: Ex Libris Szczeciński pod red. J. Piosickiego. Ukazywała się co tydzień w "Magazynie". Były to felietony przedstawiające twórcę, bibliofila i jego księgozbiór oraz hobby, a także technikę wykonania. (Ponad 58 felietonów). Ponadto na łamach "Kuriera Szczecińskiego" Jerzy Piosicki od początku lat 80 na życzenie redakcji udzielał porad i wyjaśnień w rubryce "Prawnik radzi" i "Prawnik odpowiada".
 • Orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych na łamach Kupca Zachodniopomorskiego.

Odznaczenia

Odznaczony Gryfem Szczecińskim Towarzystwa Miłośników Miasta Szczecina, odznaką "Adwokatura - Zasłużonym", medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości (2010). Wyróżniony w konkursie "Człowiek Roku In Gremio 2011".


Przypisy

 1. "Kurier Szczeciński" 55 lat (1945-2000). Szczecin, 2000, s. 80.
 2. Od 1986 roku do końca istnienia Klubu.
 3. Dębowski Rafał, Ekslibrisy adwokackie. W: Adwokatura Polska [online]. [Dostęp 17 czerwca 2018].
 4. O fundacji. W: Fundacja Balet [online]. [Dostęp 09 lipca 2018]
 5. Koło Miłośników Ekslibrisów w Legnicy. W: Ekslibris Polski. Historia. Sztuka. Kolekcjonerstwo. Popularyzacja [online]. [Dostęp 09 lipca 2018 r.].


BibliografiaLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Sylwia Wesołowska