Pomoc:Formatowanie tekstu

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbiór metod formatowania tekstu, dostępnych w ramach Internetowej Encyklopedii Szczecina:

Rozdziały, akapity, listy i linie

Opis / Wygląd przykładowy Kod do przykładu

Nagłówki – do sześciu znaków = obejmujących tekst. Pierwszego nagłówka nie powinno się używać, ponieważ jest nim tytuł całego artykułu. Zasadniczo najczęściej używa się nagłówków od drugiego do czwartego stopnia.

 • przykłady:

Część

Rozdział

Podrozdział

poziom 4

poziom 5
poziom 6
= Część =
== Rozdział ==
=== Podrozdział ===
==== poziom 4 ====
===== poziom 5 =====
====== poziom 6 ======

Nowe akapity – po prostu dwa razy naciśnij enter.
przez kliknięcie na linku „Edycja tej strony". Jeżeli naciśniesz enter tylko raz, nowy akapit nie zostanie utworzony.

 • przykłady:

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.

Ale pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Wymuszenie nowego wierszaw:XHTML

 • przykłady:

Można wymusić przejście do nowej linii
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Można wymusić przejście do nowej linii<br />
bez rozpoczynania nowego akapitu.

Lista nienumerowana

 • przykłady:
 • Listy są pożyteczne:
  • systematyzują tekst
  • przejrzyście wyglądają
* Listy są pożyteczne:
** systematyzują tekst
** przejrzyście wyglądają

Listy numerowane

 • przykłady:
 1. Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
 2. bardzo systematyzują tekst
  1. łatwo się je czyta

Można wymusić kontynuację numeracji z poprzedniej listy poprzez wstawienie <li value=3> (zamień 3 na dowolną cyfrę/liczbę).

 • przykłady:
 1. Tak wygląda lista,
 2. która kontynuuje numerację z poprzedniej
# Wyliczenia (listy numerowane) też są pożyteczne
# bardzo systematyzują tekst
## łatwo się je czyta

#<li value=3> Tak wygląda lista,
# która kontynuuje numerację z poprzedniej

Definicje

 • przykłady:
Pojęcie1
Definicja pierwsza
Pojęcie2
Definicja druga
; Pojęcie1 : Definicja pierwsza
; Pojęcie2 : Definicja druga

Listy złożone:

 • przykłady:
 1. Lista numerowana
  • Pierwszy element
  • Drugi element
 2. Więcej elementów
# Lista numerowana
#* Pierwszy element
#* Drugi element
# Więcej elementów

Wcięcia w tekście tworzy się przez rozpoczynanie linii od „:".

 • przykłady:

Tekst bez wcięcia

wcięcie pojedyncze
wcięcie podwójne
wcięcie wielokrotne
Tekst bez wcięcia
: wcięcie pojedyncze
:: wcięcie podwójne
:::: wcięcie wielokrotne

Tekst preformatowany (wcięty, czcionka nieproporcjonalna, wiersze nie będą łamane ani łączone przez przeglądarkę) można uzyskać przez poprzedzenie każdego wiersza spacją lub ujęcie w znaczniki w:XHTML:
<pre> i </pre>

 • przykłady:

Tekst bez wcięcia

IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
 będzie formatowana tak jak jest wpisana;
 specjalnym rodzajem czcionki;
 linie nie będą się składać;
ENDIF
jest to przydatne do:
 • wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
 • opisów algorytmów;
 • ascii artu;
Tekst bez wcięcia
 IF (linia zaczyna się od białego znaku) THEN
  będzie formatowana tak jak jest wpisana;
  specjalnym rodzajem czcionki;
  linie nie będą się składać;
 ENDIF
 jest to przydatne do:
  &bull; wklejania uprzednio sformatowanego tekstu;
  &bull; opisów algorytmów;
  &bull; ascii artu;

Tekst wycentrowanyw:XHTML

 • przykłady:
Tekst można centrować.
<div style="text-align: center">Tekst można centrować.</div>

Poziome linie rozdzielające – co najmniej cztery znaki - w dowolnym miejscu wiersza

 • przykłady:

powyżej


poniżej


i jeszcze niżej

powyżej
----
poniżej
----
i jeszcze niżej

Polecenia formatujące, znaki specjalne

Uwaga: nie każda przeglądarka potrafi poprawnie wyświetlać wszystkie znaki specjalne!

Należy zwrócić uwagę, że nie trzeba się tego uczyć na pamięć – podstawowe znaki specjalne są dostępne przy oknie edycji tekstu.

Opis Wygląd przykładowy Kod do przykładu

Wyróżnienia tekstu

Tekst pisany kursywą
Tekst pogrubiony
Tekst pisany pogrubioną kursywą
Także w równaniach (wzorach): F = m a.

''Tekst pisany kursywą''<br />
'''Tekst pogrubiony'''<br />
'''''Tekst pisany pogrubioną kursywą'''''<br />
Także w równaniach (wzorach): '''F''' = '''''m''''' ''a''.

Zmniejszenie czcionki (niezalecane, lepiej użyć sposobu poniżej)

czcionka zmniejszona
wygląda właśnie tak

czcionka zmniejszona<br />
wygląda <small>właśnie tak </small>

Zwiększenie czcionki (niezalecane, lepiej użyć sposobu poniżej)

czcionka zwiększona
wygląda właśnie tak

czcionka zwiększona<br />
wygląda <big>właśnie tak </big>

Zmiany czcionki
Ale == ... == jest lepsze do oznaczania rozdziałów.

Zmiana koloru czcionki Zmiana wielkości czcionki

<span style="color: red">Zmiana koloru czcionki</span>
<span style="font-size: 80%">Zmiana wielkości czcionki</span>

Czcionka o równych szerokościach znaków, używana do oznaczania określeń technicznych technical terminology

Font do technicznych pojęć

Font do 
<tt>technicznych pojęć</tt>

Przekreślenie i podkreślenie

Można przekreślać tekst
i podkreślać go. Pożyteczne w edycji.

Można <del>przekreślać</del> tekst<br />
i <u>podkreślać</u> go.
Umlauty i akcenty

À Á Â Ã Ä Å Æ
Ç È É Ê Ë Ì Í
Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ
Ö Ø Ù Ú Û Ü ß
à á â ã ä å æ
ç è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô õ
ö ø ù ú û ü ÿ

&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; &AElig;
&Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; &Igrave; &Iacute;
&Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; &Oacute; &Ocirc; &Otilde;
&Ouml; &Oslash; &Ugrave; &Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig;
&agrave; &aacute; &acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig;
&ccedil; &egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; &otilde;
&ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; &ucirc; &uuml; &yuml;

Znaki przestankowe

„ ” ’ ¿ ¡ « » § ¶ † ‡ • – —

&bdquo; &rdquo; &rsquo; &iquest; &iexcl; &laquo; &raquo; &sect;
&para; &dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;

Znaki towarowe i walut

™ © ® ¢ € ¥ £ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; &pound; &curren;

Indeks dolny i górny

górny: x2 dolny: x2

górny: x<sup>2</sup>
dolny: x<sub>2</sub>

Alfabet grecki

α β γ δ ε ζ η
θ ι κ λ μ ν ξ
π ρ σ ς τ υ φ
χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ
Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; &eta;
&theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; &xi;
&pi; &rho; &sigma; &sigmaf; &tau; &upsilon; &phi;
&chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; &Sigma;
&Phi; &Psi; &Omega;


Formatowanie spisu treści

Spis treści jest generowany automatycznie przez mechanizm Wiki, jeśli w tekście pojawią się więcej niż trzy nagłówki. Istnieją trzy komendy związane z formatowaniem spisu treści. Są to:

 • __TOC__ (w tym miejscu pojawi się spis treści)
 • __NOTOC__ (spisu treści w ogóle nie będzie widać na stronie)
 • __FORCETOC__ (wymuszone zostanie pojawienie się spisu treści)

Dodatkowo istnieje komenda __NOEDITSECTION__, która pozwala na zablokowanie możliwości edycji sekcji (domyślnie można edytować pojedynczą sekcję zamiast całego artykułu). Ściślej – znikną po prostu linki dające możliwość edycji ("[Edytuj]"), które standardowo pojawiają się przy tytule każdej sekcji.

Ukrywanie treści i pokazywanie kodu

 • Aby ukryć treść można użyć nastepującego kodu:

<!-- ta treść nie będzie widoczna na stronie -->,

co spowoduje, że treść pomiędzy znakami < > nie będzie widoczna na samej stronie po jej zapisaniu, ale będzie ją mozna zobaczyć po wybraniu opcji edytuj. Po <! i bezpośrednio przed > można wprowadzić większą liczbę znaków „-", aby komunikat był dobrze widoczny przy wybraniu opcji edytuj.

 • Aby pokazać kod, jaki jest użyty, np. właśnie na stronach pomocy, używa się specjalnego kodu <nowiki>

Powoduje to, że zastosowany kod „nie działa".

Przykładowo [[link]] normalnie działający w taki sposób:

link

po zastosowaniu kodu <nowiki>[[link]]</nowiki> będzie widoczny właśnie w postaci [[link]] po zapisaniu strony.

Zobacz też