Wilhelm Dammann

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wilhelm Dammann
profesor gimnazjalny
Data urodzenia 19 lipca 1888
Miejsce urodzenia Demmin
Lata działalności 1913-?
Narodowość niemiecka


Wilhelm Dammann (1888-?) – niemiecki profesor gimnazjalny.

Życiorys

Wilhelm Max Karl Dammann urodził się 19 lipca 1888 roku w Demmin, jako syn mistrza kowalskiego. Kształcił się w Königliches Gymnasium w swoim rodzinnym mieście, które ukończył po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 26 marca 1906 roku. Od 1 maja 1906 do 26 lutego 1910 roku studiował filologię klasyczną i historię na uniwersytecie w Greifswaldzie. Tam też 2 czerwca 1910 roku złożył egzamin doktorski, broniąc dysertacji Cicero quo modo in epistulis sermonem hominibus, quos appellat, et rebus, quas tangit, accommodaverit.

W styczniu 1911 roku w Greifswaldzie przystąpił do egzaminu państwowego, po zdaniu którego uzyskał kwalifikacje do nauczania języków klasycznych – łaciny i greki oraz historii w szkołach gimnazjalnych. 1 kwietnia 1911 roku rozpoczął roczne seminarium w Königl. Marienstifts-Gymnasium w Szczecinie, a po jego zakończeniu w tym samym gimnazjum odbył roczny okres próbny.

Wilhelm Dammann 1 kwietnia 1913 objął funkcję nauczyciela pomocniczego (Hilfslehrer) w Königl. Marienstifts-Gymnasium w Szczecinie. Powierzono mu nauczanie języków - łaciny, greki i niemieckiego oraz historii i geografii. W rok później awansował na stanowisko nauczyciela zwyczajnego (ordentlicher Lehrer). W roku 1919 powrócił do Demmin, gdzie został zatrudniony w Königliches Gymnasium jako profesor gimnazjalny (Oberlehrer).

Po dojściu hitlerowców do władzy Wilhelm Dammann został w roku 1933 usunięty z gimnazjum i postawiony przez nowe władze przed sądem. Podczas rozprawy sądowej doznał ataku apopleksji, który uniemożliwił kontynuowanie procesu. Po zakończeniu drugiej wojny światowej dyrektor muzeum w Demmin Lothar Diemer powierzył mu opiekę nad biblioteką muzealną, którą sprawował przez czternaście lat.

Literatura

  • Cicero quo modo in epistulis sermonem hominibus, quos appellat, et rebus, quas tangit, accommodaverit. Gryphiae: Typis J. Abel, 1910. (Diss.).
  • Demmin. Ein Führer zu den Bau- und Geschichtsdenkmälern der Stadt. Zzsgest. von Wilhelm Dammann. Hrsg. vom Kreisheimatmuseum Demmin in Zsarbeit mit der Abt. Volksbildung beim Rat des Kreises Demmin. Demmin: Kreisheimatmuseum 1958.

Bibliografia

  • Jahresbericht des Kgl. Marienstifts-Gymnasium (früher Herzogliches Paedagogium und Kgl. Akademisches Gymnasium) zu Stettin für das Schuljahr von Ostern 1914 bis Ostern 1915. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1915, s. 16.
  • Erinnerungen von Dr. Wilhelm Dammann. Demmin, den 13. Dezember 1955, w: Buskie, Norbet. Das Kriegsende in Demmin 1945. Berichte, Erinnerungen, Dokumente. Schwerin: Thomas Helms 1995, s. 25-29.

Linki zewnętrzne

Kwestionariusz osobowy Wilhelma Dammanna w zbiorach berlińskiej Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung