Gmina Stepnica

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Gmina Stepnica
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 16[1]
Liczba miejscowości 17[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Stepnica – gmina miejsko-wiejska położona nad Zalewem Szczecińskim w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim. Siedzibą gminy jest Stepnica.

Geografia

Położenie

Powiat goleniowski

Gmina Stepnica położona jest w zachodniej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 293 km2 (29.313 ha)[3]. Od zachodu graniczy z gminami Nowe Warpno i Police, od północy z miastem Świnoujście oraz gminami Wolin i Międzyzdroje, od wschodu z gminą Przybiernów, a od południa sąsiaduje z gminą Goleniów. Zachodnia granica gminy przebiega przez Zalew Szczeciński, a wschodnia i południowa poprzez Puszczę Goleniowską.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krain: Pyrzycko-Goleniowskiej i Zalewu Szczecińskiego[5].

Krainy klimatyczne gminy Stepnica według Krzysztofa Prawdzica
Dane klimatyczne Kraina Zalewu Szczecińskiego Kraina Pyrzycko-Goleniowska
średnia temperatura roczna 8 - 8,1°C 7,7 - 7,9°C
średnia temperatura okresu V-VII 14,5 - 15,2°C 15 - 15,6°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 mm 525 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 170 - 180 mm 180 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalną poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia[7]:

Wody stojące[8]:

Wody płynące[9]:

Przyroda

Leśnictwo

Lasy położone na obszarze gminy podlegają zarządowi:

 • Nadleśnictwa Goleniów[10];
 • Nadleśnictwa Rokita[11].
Leśnictwo w gminie Stepnica[12]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w ha w tym własność gminy Lesistość %
9390 9366 - 32,0

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000[13]

 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński (PLB 320009)
Zajmuje powierzchnię ok. 47195 ha. Położony m. in. w gminach Stepnica i Goleniów.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH 320018
Zajmuje powierzchnię ok. 52612 ha. Położony m. in. w gminie Stepnica i Goleniów.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Goleniowska (PLB 320012)
Zajmuje powierzchnię ok. 25039 ha. Położony na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica i Wolin.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH 320033)
Zajmuje powierzchnię ok. 2749 ha. Położony na terenie gmin Goleniów i Stepnica, w południowo-wschodniej części Puszczy Goleniowskiej.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH 320013)
Zajmuje powierzchnię ok. 8419 ha. Położony na terenie gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Nowogard. Ostoja obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich.
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Łąki Skoszewskie (PLB 320007)
Zajmuje powierzchnię ok. 9083 ha na obszarze gmin Stepnica, Przybiernów i Wolin. Ostoja obejmuje rozległy obszar bagnistych łąk na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego, pomiędzy miejscowościami Gąsierzyno na południu, Żarowo na wschodzie i Skoszewo na północy. Na terenie obszaru wydzielono dwa rezerwaty przyrody: Czarnocin i Białodrzew Kopicki.

Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat przyrody Białodrzew Kopicki – obszar wody i wybrzeża Zalewu Szczecińskiego, położony na północ od wsi Kopice o łącznej powierzchni 10,50 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie wodnej strefy litoralu aluwialnej terasy z rzadką roślinnością wodną, szuwarową i zarostową oraz fragmentu lasu łęgowego[14].
 • Rezerwat przyrody Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej – rezerwat torfowiskowy, położony w Leśnictwie Rybitwa (Nadleśnictwo Goleniów) o powierzchni 419,38 ha. Celem utworzenia rezerwatu przyrody jest zachowanie fragmentu torfowiska przejściowego z charakterystyczną roślinnością atlantycką oraz olsu olszowo-brzozowego z licznymi skupiskami paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis), woskownicy europejskiej (Myrica gale) i wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum)[15].
 • Rezerwat przyrody Olszanka – rezerwat torfowiskowy, obejmuje obszar lasu, bagien i wód, o powierzchni 1354,39 ha, położony w gminach Stepnica i Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków[16].

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Krzewina – obejmuje kompleks wydm szarych ciągnących się wzdłuż Zalewu Szczecińskiego miedzy miejscowościami Kopice i Czarnocin o łącznej powierzchni 20,78 ha. Celem utworzenia zespołu jest zachowanie fragmentu krajobrazu, wzniesień wydmowych pokrytych lasem dębowo-sosnowym, a także fragmentów fitocenoz murawowych i zbiorowisk pionierskich, zasługujących na ochronę ze względu na walory widokowe i estetyczne[17].

Użytki ekologiczne

 • Torfowisko koło Krokorzyc - obszar o łącznej powierzchni 1,12 ha. Celem ochrony użytku jest zachowanie cennego obiektu torfowiskowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy[18].

Pomniki przyrody

 • buk zwyczajny, cis pospolity i dąb szypułkowy w Widzieńsku
 • dąb szypułkowy w Stepnicy
 • dąb szypułkowy i cis pospolity w Zielonczynie
 • dąb szypułkowy w [[Czarnocin]ie

Historia

Od 1818 do 1945 tereny należące do obecnej gminy Stepnica wchodziły w skład powiatu kamieńskiego (Landkreis Cammin in Pommern) w Rejencji Szczecińskiej (Regierungsbezirk Stettin).

Powiat kamieński przed 1945 r.

Gmina wiejska Stepnica ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku, jako jedna z dwunastu gmin wiejskich powiatu kamieńskiego (do powiatu należała wówczas jeszcze gmina miejska Kamień Pomorski). W jej skład weszły:

 1. Gromada Stepnica wraz z przynależnymi do niej miejscowościami: Czerwonek, Wiry, Bogusławie, Ostrowo, Stepniczka, Piaski, Swibień, Sikorze;
 2. Gromada Stepnica Leśna wraz z przynależnymi do niej miejscowościami: Podbrzezie, Strzelewo, Chełst;
 3. Gromada Świętowice;
 4. Gromada Kopice;
 5. Gromada Widzieńsko wraz z przynależnymi do niej miejscowościami: Borowice, Raciborek, Rogów;
 6. Gromada Wierzchosław z przynależną do niej miejscowością Gaje;
 7. Gromada Gąsierzyno;
 8. Gromada Miłowo z przynależną do niej miejscowością Chojęcin;
 9. Gromada Budzień z przynależnymi do niej miejscowościami Gaje Leśniczówka, Karkówko, Krępa, Krępa[19].

1 października 1954 roku Gromada Stepnica weszła do nowoutworzonego powiatu goleniowskiego[20].

Następnie w tym samym roku, po kolejnym podziale administracyjnym poszczególnych powiatów, wydzielono Gromadę Stepnica z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Stepnicy. W skład nowoutworzonej gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Gąsierzyno, Kopice, Miłowo, Piaski Małe, Stepnica, Stepniczka, Widzieńsko[21].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Gromada Stepnica wchodziły miejscowości: Bachorze, Biadaszkowo, Bociar, Bogusławie, Borowice, Budzień, Chełst, Chojęcin, Czarnocin, Czerwonak, Gaje, Gąsierzyno, Grzybnica, Kopice, Krakówko, Krępa, Krokorzyce, Miłowo, Mosina, Ostrowo, Piaski Małe, Podlesie, Rogów, Sikorze, Smogorki, Smogory, Stepnica, Stepniczka, Śmięć, Świbin, Świętowice, Widzieńsko, Wiry[22].

Kolejne obwieszczenie (1969 rok) dotyczące podziału administracyjnego województwa szczecińskiego w Gromadzie Stepnica wymieniało następujące sołectwa:

- Gąsierzyno (Gąsierzyno wraz z osadą Świętowice);
- Kopice (Kopice wraz z osadami Bachorze, Biadaszkowo, Mosina, Smogorki, Smogory, Śmięć i Czarnocinem);
- Miłowo (Miłowo wraz z leśniczówką Bociar i osadą Chojęcin);
- Piaski Małe (Piaski Małe);
- Stepnica (Stepnica wraz z Czerwonakiem, Bogusławiem, Sikorzem, Borowicami, Krokorzycami, Podlesiem, Widzieńskiem, Gajami, Budzieniem, Chełstem, Grzybnicą, Krakówkiem, Krępą, Ostrowem, Świbinem, Wirami, Rogowem);
- Stepniczka (Stepniczka)[23].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Stepnica z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Stepnicy. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Gąsierzyno (Gąsierzyno, Świętowice);
- Jarszewko (Jarszewko);
- Kopice (Bachorze, Biadaszkowo, Czarnocin, Kopice, Mosina, Smogorki, Smogory, Śmięć);
- Miłowo (Bociar, Miłowo, Wiry);
- Piaski Małe (Piaski Małe);
- Racimierz (Dębiany, Gołocin, Laszczka, Łąka, Racimierz, Żarnowo);
- Stepnica (Bogusławie, Budzień, Chełst, Chojęcin, Czerwonak, Gaje, Krakówko, Krępa, Krokorzyce, Ostrowo, Rogów, Sikorze, Stepnica, Świbin);
- Stepniczka (Stepniczka);
- Widzieńsko (Borowiec, Grzybnica, Podlesie, Widzieńsko);
- Zielonczyn (Bezmieście, Glinka, Podbrzezie, Skotniki, Zielonczyn);
- Żarnówko (Żarnówko)[24].
Gmina Stepnica na planie powiatu goleniowskiego

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący oprócz Stepnicy również gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[25]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[26].

Z dniem 1 stycznia 2014 r. Stepnicy nadano prawa miejskie, a gmina uzyskała status miejsko-wiejskiej[27].

Gospodarka i infrastruktura

W gminie Stepnica funkcjonuje przemysł turystyczny, portowy i drzewny. W Stepnicy zlokalizowane są dwa porty: rybacki i towarowy.

Rynek pracy i bezrobocie

Na terenie gminy w 2019 roku zarejestrowanych było ponad 450 podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w zakresach przedstawionych w poniższej tabeli.

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(w jednostkach gospodarczych w 2019 roku) [28]
Gmina Stepnica Stepnica Obszar wiejski
Sektor publiczny prywatny publiczny prywatny publiczny prywatny
A
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
0 47 0 30 0 17
B
Górnictwo i wydobywanie
0 0 0 0 0 0
C
Przetwórstwo przemysłowe
0 58 0 31 0 27
D
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
0 0 0 0 0 0
E
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
0 0 0 0 0 0
F
Budownictwo
0 93 0 52 0 41
G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
0 68 0 40 0 28
H
Transport i gospodarka magazynowa
0 26 0 12 0 14
I
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
0 27 0 21 0 3
J
Informacja i komunikacja
0 6 0 4 0 2
K
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
0 3 0 2 0 1
L
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
1 3 1 3 0 0
M
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
0 15 0 9 0 6
N
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
0 16 0 10 0 6
O
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
2 1 2 1 0 0
P
Edukacja
4 7 3 7 1 0
Q
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
2 27 2 20 0 7
R
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
2 9 2 5 0 4
S
Pozostała działalność usługowa
0 40 0 30 0 10
Ogółem 11 449 10 279 1 170

Liczba bezrobotnych w gminie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła ogółem 139 osób (w tym 78 kobiet). Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 4,5%.[29]

Rolnictwo

Ludność gminy Stepnica utrzymuje się w znacznej części z źródeł pozarolniczych. Na terenie gminy funkcjonuje 40 gospodarstw rolnych. Gmina nie posiada warunków do rozwoju rolnictwa. Łąki i pastwiska stanowią 70% użytków rolnych, a na pozostałych przeważają grunty orne klasy Vi VI, czyli grunty słabej jakościBłąd rozszerzenia cite: Brak znacznika zamykającego </ref> po otwartym znaczniku <ref>:

nr 0010Z Recław - Stepnica (14,00 km);
nr 0716Z Zielonczyn - Miękowo (9,30 km);
nr 0717Z Stepnica - Grzybnica (10,90 km);
nr 0718Z Stepnica - Brzozowo (9,40 km);
nr 0719Z Widzieńsko - Przybiernów (2,30 km);
nr 0720Z od drogi wojewódzkiej nr 112 – Budzień (1,10 km);
nr 0721Z Stepnica - Śmięć (14,20 km);
 • drogi gminne:
nr 41/52/04 Czarnocin - Żarnowo ;
nr 41/52/05 Jarszewko - Skoszewo;
nr 41/52/03 Zielonczyn - Żarnowo ;
nr 41/52/03 Zielonczyn - do drogi nr 41/52/46/14;
nr 41/52/02 od drogi nr 41226 w rejonie wsi Stepnica, przez Krokorzyce do drogi nr 41228.

W Stepnicy zlokalizowany jest port, w którego granicach wyodrębnić można dwa rejony funkcjonalne:

 • Basen Kolejowy (z nabrzeżem północnym, czołowym i południowym), gdzie mogą odbywać się przeładunki ładunków masowych;
 • Basen Rybacki (z nabrzeżem przeładunkowym), gdzie znajdują się miejsca postojowe dla łodzi rybackich i jachtów[31].

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2019 roku na terenie gminy znajdowało się 957 budynków mieszkalnych, a w nich w sumie 1666 mieszkań[32]. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 77 m2[33].

W zasobach gminy znajdowało się w 2019 roku 71 lokali socjalnych, 117 lokali komunalnych oraz jedno pomieszczenie tymczasowe.[34].

W 2019 roku z sieci wodociągowej korzystało 92,5% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 89,6%, a z gazowej 58%[35]. Zaspokajanie potrzeb ciepła mieszkańców odbywa się poprzez indywidualne źródła w domach jednorodzinnych i lokalach usługowych na gaz płynny, paliwa stałe i energię elektryczną.

Ludność gminy w 99,5% zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągowej. Na obszarze gminy eksploatowane są dwa wodociągi grupowe i dwa wodociągi zbiorowe. Ogółem systemami wodociągowymi objętych jest 19 miejscowości.

Wodociągi grupowe:

 • Miłowo – Bogusławie – Stepnica – Stepniczka – Miłowo Kolonia – Gąsierzyno – Piaski,

Małe – Świętowice – Kopice – Czarnocin, bazujące na ujęciu w Miłowie;

 • Łąka – Żarnowo – Żarnówko – Racimierz – Jarszewko – Zielonczyn – Rybitwa [gaj.].

Wodociągi zbiorowe:

 • Budzień,
 • Widzieńsko.

Pozostałe miejscowości zaopatrywane są w wodę z wodociągów zagrodowych [36].

Na obszarze gminy Stepnica eksploatowana jest jedna komunalna oczyszczalnia ścieków w Stepnicy, w pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.

Od 01 stycznia 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy przejmowane są przez nowo wybudowany Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Przez południową część gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia o znaczeniu krajowym Odolanów – Police. Z magistrali tej, w rejonie leśniczówki Olszanka, odgałęzia się gazociąg relacji Olszanka – Stepnica – Jarszewko – Wolin –Świnoujście. Gazociąg ten biegnie przez Stepnicę. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia:

 • we wsi Jarszewko (zaopatruje gazociągiem średniego ciśnienia Jarszewko, Łąkę, Racimierz i Żarnowo)
 • w mieście Stepnica (zaopatruje gazociągiem niskiego ciśnienia Stepnicę i Stepniczkę). Pozostałe miejscowości na terenie gminy zaopatrywane są w gaz bezprzewodowy[37].

Samorząd

Organami gminy są od 2014 r. Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica. Burmistrz – Andrzej Wyganowski Zastępca Burmistrza – Ryszard Ławicki Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy - Agnieszka Makowska Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy - Marek Kleszcz, Andrzej Nowak Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa. Tworzenie nowych sołectw oraz likwidacja i łączenie już istniejących odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji wśród zainteresowanych na zebraniu wiejskim[38].

W gminie wyodrębniono następujące sołectwa:

 1. Bogusławie,
 2. Budzień,
 3. Czarnocin,
 4. Gąsierzyno,
 5. Jarszewko,
 6. Kopice,
 7. Łąka,
 8. Miłowo,
 9. Piaski Małe,
 10. Racimierz,
 11. Stepnica,
 12. Stepniczka,
 13. Widzieńsko,
 14. Zielonczyn,
 15. Żarnowo,
 16. Żarnówko.

Kultura

Placówką kształtującą życie kulturalne gminy jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Stepnica w 1996 roku[39]. W skład ośrodka wchodzą[40]:

W Domu Kultury w Stepnicy odbywają się zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe, nauki gry na pianinie, gitarze, perkusji oraz działa pracownia komputerowa[41].

Przy ośrodku działają:

Do organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury imprez cyklicznych należą: dożynki gminne, piknik rodzinny Stepnicka Majówka, Stepnickie Spotkania z Folklorem, Turniej Wsi Gminy Stepnica, Zawody Aerobikowe i Zimowa Akademia Teatralna.

W Stepnicy prowadzi działalność Gminna Biblioteka Publiczna, posiadająca także swoją filię w Racimierzu. Obie biblioteki posiadają elektroniczny katalog zbiorów. Biblioteka jest organizatorem imprez propagujących rozwój czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych, wystaw i konkursów plastycznych.

Oświata

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy działały 3 placówki wychowania przedszkolnego (w tym 2 przedszkola) i dwie szkoły podstawowe[42].

Gmina Stepnica jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych:

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Teren gminy Stepnica należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów i Wolin. Znajdują się tu dwa kościoły parafialne[43]:

Sport

W gminie działają następujące kluby i stowarzyszenia sportowe[44]:

 • Uczniowski Klub Sportowy Bielik Stepnica, działający przy Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy;
 • Uczniowski Klub Sportowy Zalew Stepnica, działający przy Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy (piłka nożna oraz sekcja tenisa stołowego);
 • Ludowy Klub Sportowy Zalew Stepnica;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Fala Czarnocin;
 • Ligowy Klub Sportowy Pionier Żarnowo, założony w 1956 roku (piłka nożna);
 • Stepnickie Stowarzyszenie Sportowe TKKF Stepnica;
 • Kopicki Sportowy Klub Wodny Szuwarek z siedzibą w Kopicach (żeglarstwo i sporty motorowodne).

Bazę sportową na terenie gminy Stepnica tworzą[45]:

 • Hala Widowiskowo-Sportowa w Stepnicy
 • boisko sportowe w Stepnicy, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy
 • boisko sportowe w Stepniczce treningowe z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę
 • boisko sportowe w Miłowie treningowe z polem do gry w koszykówkę
 • boisko sportowe wielofunkcyjne w Łące, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy
 • boisko sportowe wielofunkcyjne w Czarnocinie, przystosowane do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz zawierające kort tenisowy.

Turystyka

Walorem turystycznym gminy Stepnica jest jej położenie nad Zalewem Szczecińskim. W gminie zlokalizowane zostały:

 • przystań żeglarska w Stepnicy przy Kanale Młyńskim – wybudowana w 2011 roku, przy której może jednorazowo cumować od 250 do 300 jednostek sportowo-żeglarskich i wyposażona w pełen węzeł sanitarny;
 • przystań jachtowa w Gąsierzynie - oddana do użytku w 2010 roku, wyposażona w ujęcie wody, energię elektryczną;
 • przystań żeglarska w Kopicach, zdolna pomieścić około 40 jednostek sportowo-żeglarskich[46].

Stepnica posiada plażę (ok. 7100 m2) z dostępem do wody na długości ok. 280 m. W 2012 roku kąpielisko wyróżnione zostało Błękitną Flagą. Przy plaży działa wypożyczalnia sprzętu plażowego i pływającego oraz zlokalizowane są plac zabaw dla dzieci oraz boisko do plażowej piłki siatkowej[47].

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są na terenie gminy[48]:

 • kościół św. Jacka (wpis nr 1264 z dnia 05 grudnia 1963 r.) w Stepnicy;
 • kościół Chrystusa Króla wraz z cmentarzem przykościelnym w Żarnowie (wpis nr 1804 z dnia 14 grudnia 2018 r.);
 • leśniczówka (zespół, wpis nr 1523 z dnia 24 marca 1972 r.) oraz założenie dawnego leśnictwa (teren, wpis nr 1523 z dnia 18 listopada 1992 r.) w Widzieńsku;
 • budynek mieszkalny nr 28 (wpis nr 1262 z dnia 10 lutego 1992 r.) we wsi Miłowo.

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę Stepnica przebiegają:

 • ścieżka rowerowa Bogusławie - Widzieńsko – Babigoszcz, zbudowana po nasypie kolejki wąskotorowej, wyposażona w tablice informacyjne dotyczące jej przebiegu;
 • szlak rowerowy pod nazwą „Dookoła Zalewu Szczecińskiego”, będący częścią Międzynarodowego Szlaku Kolarskiego. Jego trasa wiedzie na terenie gminy przez Budzień – Bogusławie – Stepnicę – Gąsierzyno – Kopice – Czrnocin – Żarnowo – Racimierz – Łąkę – Jaraszewko;
 • szlak kajakowy rzeką Gowienicą (Bodzęcin – Babigoszcz – Widzieńsko, Widzieńsko - Stepnica) o łącznej długości 44 km;
 • szlak pieszy zielony „Stepnicko-Rokicki” o łącznej długości 92 km, przebiegający na terenie gminy przez: Widzieńsko - Krokoszyce - Góra Zielonczyn - Stepnicę - Stepniczkę - Gąsierzyno - Kopice - Czarnocin - Łąkę – Jarszewko;
 • Leśna Droga Turystyczna Stepnica-Goleniów, udostępniona dla ruchu kołowego, oznakowana, wiodąca przez lasy Puszczy Goleniowskiej;
 • Ścieżka Przyrodnicza Europejskiej Unii Ochrony Wybrzeża zlokalizowana w okolicy miejscowości Czarnocin na terenie Parku Natury Zalewu Szczecińskiego, wyposażona w tablice edukacyjne;
 • Leśna Ścieżka Edukacyjna na terenie Leśnictwa Stepnica o długości około 2 km dwunastoma przystankami tematycznymi, przygotowana przede wszystkim dla dzieci i młodzieży szkolnej[49].

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwały 4883 osoby: 2451 mężczyzn i 2432 kobiety, co stanowi niespełna 6% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[50]. Gęstość zaludnienia w Gminie Stepnica wynosi 17 osób na 1 km2[51].

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2019)>[52].
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 414 363 777
Wiek produkcyjny 1762 1493 3255
Wiek poprodukcyjny 275 576 851
Razem 2451 2432 4883
Ludność gminy w latach 2003-2019[53]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba mieszkańców 4655 4684 4687 4752 4762 4782 4746 4737 4902
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Liczba mieszkańców 4858 4857 4965 4931 4919 4911 4897 4883

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2019 roku funkcjonowały 4 zakłady opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 1221[54].

Herb

Gmina Stepnica herb.png

Herb gminy Stepnica ustanowiony został na mocy Uchwały Nr XXIV/132/96 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 1996 roku[55].

Pole tarczy jest pokryte dwiema barwami, część prawa niebieską, część lewa zieloną. Barwa niebieska symbolizuje wody Zalewu Szczecińskiego, a zielona symbolizuje ląd. Obie barwy rozdzielono złotym pasem układającym się w kształcie litery S. Ma ona stanowić symbol linii brzegowej i plaży, a jednocześnie jest to pierwsza litera nazwy gminy. Na niebieskim polu tarczy umieszczony jest srebrny symbol: kotwica, a na polu zielonym dwa symbole złote – od góry sylwetki drzew i kłos zboża. Znaki te mają symbolizować wiodące działy gospodarki gminy Stepnica. Kotwica symbolizuje porty – handlowy, rybacki i jachtowy. Drzewa – drzewa iglaste i liściaste, symbolizują leśnictwo i przemysł drzewny. Kłos symbolizuje rolnictwo.

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012, s. 166
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 50-51
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 8. Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994, s. 102, 104; Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 9. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 10. Nadleśnictwo Goleniów. [online]. [Przeglądany 15 lutego 2021]
 11. Nadleśnictwo Rokita. [online]. [Przeglądany 15 lutego 2021]
 12. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 15 lutego 2021]
 13. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008, s. 97-142
 14. Rozporządzenie Nr 12/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Białodrzew Kopicki”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2005, nr 55, poz. 1238
 15. Rozporządzenie Nr 30/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2004, nr 90, poz. 1737
 16. Rozporządzenie Nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszanka”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2006, nr 109, poz. 2083
 17. Uchwała Nr XXVII/278/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Krzewina”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 36, poz. 751
 18. Uchwała Nr XXVII/279/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Torfowisko koło Krokorzyc”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 36, poz. 752
 19. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69
 21. Zarządzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 5 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 67
 22. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 23. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia aktualnego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1969, nr 23, poz. 140
 24. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1973, nr 2, poz. 7
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy. "Dziennik Ustaw" 2013, poz. 869
 28. Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 16 lutego 2021].
 29. Bezrobotni wg gmin W: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 lutego 2021].
 30. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 31. Plan rozwoju miejscowości Stepnica na lata 2005-2013. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica. [Przeglądany 16 czerwca 2013]. Dostępny w: http://bip.stepnica.pl/dokumenty/748
 32. Budynki mieszkalne w gminie W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 16 lutego 2021]
 33. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 16 lutego 2021].
 34. [file:///C:/Users/bibliografia/Downloads/raport_o_stanie_gminy_stepnica_za_2019_r_.pdf Raport o stanie gminy Stepnica za 2019 r.]. [Przeglądany 15 lutego 2021].
 35. Korzystający z instalacji w % ogółu ludności W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 16 lutego 2021].
 36. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego gminy Stepnica. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica [online. [Przeglądany 16 lutego 2021].
 37. file:///C:/Users/bibliografia/Downloads/raport_o_stanie_gminy_stepnica_za_2019_r_.pdf Raport o stanie gminy Stepnica za 2019 r.]. [Przeglądany 15 lutego 2021].
 38. Statut Gminy Stepnica. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2009, nr 46, poz. 1147
 39. Uchwała rady Gminy Stepnica Nr XXIV/130/96 z dnia 29.10.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 40. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Uchwała Nr V/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
 41. Zajęcia stałe W: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]
 42. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 15 lutego 2021]
 43. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 44. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 45. Obiekty sportowe W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 18 lutego 2021]
 46. Strategia rozwoju turystyki Gminy Stepnica do roku 2020 W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 47. Plaża i kąpielisko W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 48. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]
 49. Szlaki i ścieżki W: Gmina Stepnica [online]. [Przeglądany 21 czerwca 2013]
 50. Bank Danych Lokalnych. [Przeglądany 15 lutego 2021].
 51. Gmina wiejska - Stepnica W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 23 czerwca 2013]
 52. Bank Danych Lokalnych. [Przeglądany 15 lutego 2021].
 53. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym 2004-2012 W: Główny Urząd Statystyczny – portal informacyjny [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]; Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 15 lutego 2021].
 54. [1] W: Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 15 lutego 2021]
 55. Statut Gminy Stepnica. Załącznik Nr 2. "Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego" 1996, nr 20, poz. 137, s. 774

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1954, nr 15, poz. 69; 1965, nr 14, poz. 75; 1969, nr 23, poz. 140; 1973, nr 2, poz. 7; 1972, nr 15, poz. 111
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego” 1996, nr 20, poz. 137
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2004, nr 90, poz. 1737; 2005, nr 55, poz. 1238; 2006, nr 109, poz. 2083; 2009, nr 46, poz. 1147; 2010, nr 36, poz. 751, 752
 • „Dziennik Ustaw” 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008. ISBN 9788392696001
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 8301130504
 • Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]. ISBN 9788393428724
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012. ISSN 15055507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, ISBN 8370412327
 • Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy. Uchwała Nr V/58/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
 • „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1948, nr 13, poz. 103
 • Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 • Uchwała Rady Gminy Stepnica Nr XXIV/130/96 z dnia 29.10.1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012. ISSN 1733-103X
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też

* Gminna Biblioteka Publiczna w Stepnicy 
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka